Projekt „Diversity Index” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej…

Wskaźnik Diversity Index

Zarządzanie Różnorodnością w przedsiębiorstwie

Wskazywała iż jego czetnicy są po płaszczyźnie